FAN-COIL

Fan-coil Tipleri ve Uygulamaları

Fan-coil cihazları; filtreden geçirilen havanın fan yardımı ile soğuk veya sıcak bir yüzeyin (serpantin) üzerinden geçirilerek şartlandırılması esasına dayanır. Fan-coil cihazları ile ortamdaki havanın sıcaklığı (yaz sezonu çalışmasında aynı zamanda nemi) kontrol edilir. Bu cihazlarla yazın soğutma, kışın da ısıtma yapılır. Ortamda hava hareketi sağlanır. Ortam havası filtrelenerek ve seçime göre dış hava ile karıştırılarak hava kalitesi iyileştirilir.

Mimari seçim ve uygulama çeşitliliğine cevap vermek üzere fan-coil çeşitleri; kasetli veya kasetsiz, döşeme veya gizli tavan tipi, basınçlı tip, yüksek duvar tipi veya kasetli dört yöne üflemeli tipte seçilebilirler.

Ayrıca seçilen fan-coil  sisteme göre tek serpantinli (2 borulu sistem için) veya çift serpantinli (4 borulu sistem için) tipte olabilirler. İki borulu fancoil sisteminde ünitede tek serpantin vardır. Borularda ya sıcak ya da soğuk su bulunur. Buna göre ya ısıtma ya da soğutma işlemi yapılabilir. Dört borulu sistemde ise fan-coil cihazında iki ayrı serpantin vardır. Sistemde hem sıcak hem de soğuk su bulunmaktadır. Ünitenin o an ısıtma veya soğutma yapmasına göre vanalarla sıcak ya da soğuk suyun ilgili serpantinden dolaşmasına izin verilir.

Özellikle basınçlı tip fan-coil kanala bağlanabilecek ve yüksek dış statik basınç kayıplarını karşılayabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Kasetli dört yöne/tek yöne üflemeli fan-coiller ise oldukça estetik görünüşlüdür ve modüler tipte asma tavan uygulamalarında da kullanılabilir. Drenaj pompası sayesinde yoğuşma suyu cebri olarak eğim gerekmeden uzaklaştırılabilir.

Fan-Coil için Sipariş Notasyonu
SEC/F CV: Kasetli, döşeme/tavan tipi fancoil ünitesi
FSR : Tanjensiyel fanlı ince fancoil ünitesi
SEC/F NC: Kasetsiz, gizli tavan tipi fancoil ünitesi
FHW : Yüksek duvar tipi fancoil ünitesi
HPO : Yüksek basınçlı (80 Pa’ a kadar), gizli tavan tipi fancoil ünitesi
DFCO : Yüksek basınçlı (160 Pa’ a kadar), gizli tavan tipi fancoil ünitesi
TL : Kasetli, 4 yöne üflemeli fancoil ünitesi
SEC/OW : Kasetli, tek yöne üflemeli fancoil ünitesi

Fan-coil Avantajları ve Dezavantajları

Fan-coil tesisatı özellikle son yıllarda gerek sistem yapısı olarak, gerekse sistemde kullanılan cihazların kalitesi olarak önemli bir gelişme göstermiştir. Özellikle otomasyonda yapılan ilerlemeler fan-coil tesisatının daha konforlu ve daha ekonomik çalışmasını sağlamış ve bilinen bazı sistem dezavantajlarının yok olmasını sağlamıştır.

 • Fan-coil motorlarında özel yataklar kullanılarak ses seviyelerinde ciddi bir iyileştirme sağlanmış, ayrıca cihazların performans değerleri ve ekonomik ömürleri artmıştır.
 • Karışım havalı fan-coil sistemi yerine iç havalı fancoil + taze hava sistemi daha sık uygulanmaya başlanmış ve bununla daha iyi filtrasyon ve taze hava miktarının artırılması sağlanmıştır.
 • Genellikle geçiş dönemlerinde zafiyet yaratan iki borulu fan-coil tesisatı yerine dört borulu fancoil sistemi daha sıkça kullanılmaya başlanmıştır.
 • 2 ve/veya 3 yollu oransal vana kullanımı yaygınlaşmıştır. Bununla hem daha konforlu (özellikle sıcaklık kontrolü açısından) hem de daha ekonomik işletme şartları sağlanmıştır. Termostat ve kontrol cihazlarındaki gelişmeler fancoillerde gece-gündüz işletmesi, donma kontrolü, üfleme havası limitlemesi, otomatik fan devri ayarı gibi birçok fonksiyonun gerçekleşmesini sağlamıştır.
 • Havalandırmanın %100 taze havalı klima santralleriyle yapılması; verimleri %90’a varabilen ısı geri kazanım sistemleri kullanılması halinde özellikle kış işletmesinde ciddi tasarruflar sağlamıştır.

İmas Klima Fan-Coil Üniteleriyle İlgili Detaylı Bilgi için Tıklayınız


Fan-coil Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Fan-coiller seçilirken öncelikle soğutma kapasitesini karşılayacak şekilde seçilmektedir. Bunun nedeni; sistem dizayn edilirken soğutma suyu sıcaklık farkı Δt=4-5 0C (7/12 0C veya 6/10 0C) alınarak hesap yapıldığı halde, ısıtma suyunda bu fark Δt=20 0C (80/60 0C veya 90/70 0C) olarak alınmaktadır. Dolayısıyla aynı serpantinden sıcak su geçirildiğinde soğutmaya göre daha fazla ısıl güç elde edilmektedir.
 • Fan-coil soğutma kapasitelerini belirlerken duyulur ısı ve toplam ısı kapasitelerinin sağlanıp sağlanmadığı ayrı ayrı kontrol edilmelidir.
 • Özellikle iki ayrı marka fan-coil karşılaştırılacaksa muhakkak aynı seçim kriterlerinde seçimin yapıldığından emin olunmalıdır. Örneğin 7/12 0C soğutma suyu şartları için aynı fancoilin 24 0C %50 BN mahal şartlarında toplam soğutma kapasitesi 2,5 kW iken; 27 0C %46 BN mahal şartları için toplam fan-coilin soğutma kapasitesi 3,3 kW olmaktadır.
 • Bir fan-coil seçiminde en önemli husus; fancoilin istenen ısıtma/soğutma kapasitelerini talep edilen ses kriterlerinde sağlamasıdır. Dolayısıyla aynı kapasiteyi karşılayacak açık ofis için seçilecek bir fan-coil ile otel odası için seçilecek fancoilin sağlaması gereken ses seviyesinden dolayı özellikleri farklı olacaktır.
 • Fan-coil bataryasındaki su giriş sıcaklığı tesisattaki boru, vana vb. elemanlardaki ısı kazancı ve/veya kayıplarından dolayı değişebilir. Isıtmada kazana, soğutmada ise su soğutma grubuna (chiller) en uzak mesafede bulunan fancoillere kadar olan borulardaki ısı kayıp/kazançlarını hesap etmek gerekir. Pratik bir çözüm olarak örneğin soğutmada su soğutma grubu çalışma sıcaklıkları 6/10 0C ise fancoilleri 7/11 0C soğutulmuş su sıcaklıklarına göre seçmek doğru olur.
 • Kasetli tip fancoillerde üfleme menfezinin hava atış yönünün ayarlanabilir olması yaz/kış çalışması ve istenmeyen hava akımlarının izole edilmesinde büyük avantaj sağlamaktadır.
 • Fan-coillerin en önemli elemanlarından biri de filtredir. Özellikle kasetli tip fancoillerde filtrenin, kaseti demonte etmeden kolaylıkla sökülebilmesi ve temizlenebilmesi gerekir.
 • Fan-coilli sistemlerde sık sık karşılaşılan problemlerden biri de yoğuşma tavaları ile ilgilidir. Seçilen fancoilde yoğuşma tavasının fan-coil bağlantı armatürlerini (örneğin kesme vanası, 2 veya 3 yollu vana gibi) tamamen içine alacak büyüklükte ve izoleli olması gerekir.
 • Fan-coil bataryaları bakır borulu-alüminyum kanatlı olarak imal edilirler. Fan-coil kullanılacak ortamda agresif/korozif şartların bulunması halinde (örneğin asidik ortamlar, kimyasal banyolar, laboratuarlar gibi) batarya malzemesini kontrol etmek gerekir.

Fan-coil seçimi için gereken bilgiler şunlardır;

Duyulur soğutma kapasitesi …………………………………………… (Watt veya kcal/h)
Toplam soğutma kapasitesi ……………….…………………………… (Watt veya kcal/h)
Isıtma kapasitesi ……………………….….…………………………….. (Watt veya kcal/h)
Soğutucu akışkan giriş / çıkış sıcaklığı …………………..………….. (°C)
Isıtıcı akışkan giriş / çıkış sıcaklığı ………………..……..………..….. (°C)
Soğutma sezonunda mahal şartları (sıcaklık / bağıl nem) …….…. (°C / %BN)
Isıtma sezonunda mahal şartları (sıcaklık / bağıl nem) ……………. (°C / %BN)
Ortamda talep edilen ses basınç değeri (Lp) ………………………. dB(A)
Kanala bağlanacak ise cihaz dışı statik basınç kaybı ……………… (Pa veya mmSS)
Otomatik kontrol tipi
Eğer cihaz karışım havalı ise ayrıca;
Taze hava miktarı …………………………………………………. (m3/h)
Dış hava sıcaklığı ve bağıl nemi ……………………………….. (°C / %BN)

Fan-Coil Bileşenleri

Fan-coil cihazının ana yapısı; fan, serpantin, ana ve harici drenaj tavaları, filtre ve gövdeden oluşur. Ana drenaj tavası serpantinde yoğuşan suyu tahliye etmek için kullanılır.

Fan-Coil Modelleri ve Teknik Özellikleri

1) SANTRİFÜJ FANLI ULTRA SESSİZ FANCOIL ÜNİTELERİ (SEC/F):

fan-coilİmas SEC/F serisi fan-coil üniteleri; performans ihtiyaçlarını karşılayabilen, sessiz çalışan, düşük enerji tüketimine sahip, kurulumu ve bakımı kolay cihazlardır.

Talep üzerine; özellikle düşük enerji tüketimine sahip, invertör kontrollü ECM olarak tanımlanan yenilikçi elektronik motorlar santrifüj ve tanjensiyel fanlı fan-coil ünitelerde kullanılabilmektedir. ECM motorlar geleneksel motorlarla karşılaştırıldığında elektrik tüketimi %50 oranında azalmaktadır. Bu motorlar sayesinde hava akışı ve ortam sıcaklığı hassas olarak kontrol edilebilmektedir.

SEC/F serisi fan-coil üniteleri; kasetli veya kasetsiz, döşeme veya gizli tavan tipi olarak 9 farklı modele ve iki borulu sistemler için 3 sıralı veya 4 sıralı serpantine, dört borulu sistemler için 1 sıralı serpantine sahiptir. Bu özellikleri sayesinde kurulumlarda büyük esneklik sağlar ve düşük sıcaklıkta sıcak su kullanımına olanak sağlar. SEC/F fan-coil modellerinde; çeşitli tipte ayarlanabilir valfler, bağlantı ayakları, arka kaplama panelleri, elektrikli ısıtıcı, yoğuşma (drenaj) pompası, taze hava giriş panjuru ve hava giriş/çıkış difüzörleri gibi aksesuar seçenekleri mevcuttur. SEC/F serisi fan-coil üniteleri standart olarak 6 hızlı elektrik motoruna fan-coilsahiptir. Bu fancoil üniteleri 50 Pa basınca kadar çalışabilmektedir.

Döşeme tipi fan-coil modellerinde kabin içi kumandalı olarak kontrol seçeneği mevcuttur. Free patentli kablosuz kontrol, istenilen konfor şartlarının sürdürülebilmesini ve izlenebilmesini sağlamakta ve fan-coil ünitelerin kurulumunda büyük esneklikler sunmaktadır.

SEC/F SERİSİ FANCOILLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (2 borulu)

fancoil

1.1) Döşeme Tipi Fan-coil Üniteleri (SEC/F CV):

Döşeme Tipi Fan-coil / ÖLÇÜ – AĞIRLIK TABLOSU

fan-coil

Döşeme Tipi Fan-coil / BATARYA BAĞLANTISI

fan-coil
1.2) Gizli Tavan Tipi Fan-coil Üniteleri (SEC/F NC):

Gizli Tavan Tipi Fan-coil / ÖLÇÜ – AĞIRLIK TABLOSU

fan-coil
Gizli Tavan Tipi Fan-coil / BATARYA BAĞLANTISI

fan-coil

MONTAJ ŞEKİLLERİ

Döşeme Tipi Fan-Coil

fancoil

Gizli Tavan Tipi Fan-Coil

fancoil


İmas Klima Fan-Coil Üniteleriyle İlgili Detaylı Bilgi için Tıklayınız


2) TANJENSİYEL FANLI İNCE FANCOIL ÜNİTELERİ (FSR):

fancoilFSR serisi fan-coil üniteleri elektrik tüketimi azaltılmış 6 hızlı fan-coil üniteleridir. Dış kasa, sert sentetik yan köşelerden ve galvanizli çelikten imal edilmiştir. Üst plastik ızgara panjurlarından meydana gelmektedir ve iki farklı yönde hava dağıtım sağlayabilmek için üfleme yönü değiştirilebilir yapıdadır. İç kasa yalıtımlı galvanizli çelikten yapılmıştır. Tanjensiyel fanın dış çapı 120 mm’ dir ve batarya ile aynı boydadır. Fan kanatları içbükey yapıdadır ve tüm fan boyunca spiral şeklinde konumlandırılmıştır. Bu spiral yapı sayesinde tüm batarya yüzeyi boyunca kusursuz ve sürekli olarak hava akışı sağlanmaktadır. Bu fan-coil üniteleri; tek fazlı, 6 hızlı, kapasitörlü, otomatik resetli dahili termal korumalı, B sınıfı, IP 20 korumalı motora sahiptir. Batarya bakır boru ve alüminyum kanatlardan imal edilmiştir. Bataryalar 2 adet 1/2” BSP dahil bağlantılara ve 1/8” BSP hava ventili ve drenaj bağlantılara sahiptir. FSR serisi fan-coil üniteleri tanjensiyel yapısı sayesinde ses seviyelerinde oldukça düşüktür.

FSR serisi fancoiller; 90 m3/h ile 945 m3/h hava debisi aralığında 4 farklı modele ve iki borulu sistemler için 3 sıralı serpantine, dört borulu sistemler için 3 sıralı (soğutmada) veya 1 sıralı (ısıtmada) serpantine sahiptir. Montaj şekli olarak 4 farklı versiyonu mevcuttur (CV, CH, CVB, NC).

FSR SERİSİ FANCOILLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (2 borulu)

fan-coil

Fsr Serisi Fan-Coil / ÖLÇÜ – AĞIRLIK TABLOSU ve BATARYA BAĞLANTISI

fan-coil

3) YÜKSEK DUVAR TİPİ FANCOIL ÜNİTELERİ (FHW)

fan-coilfan-coilİmas FHW serisi, son derece düşük ses seviyesine sahip, kolay montaj imkanı olan, çok düşük elektrik tüketimine sahip fan-coil üniteleridir. FHW serisi fancoil üniteleri 2 borulu yapıdadır ve 4 farklı kapasiteye sahiptir. AC motor ve EC motor alternatifi ile; duvar tipi, uzaktan kumanda, MODBUS yönetim için MB elektronik kart seçenekleri ile kumanda sistemi kullanılabilmektedir. FHW-T versiyonu uzaktan kumandalıdır.

FHW serisi fancoilin gövde kısmı; yüksek ısıya, aleve ve darbelere karşı dayanıklı ABS UI 94HB plastik malzemeden mamül, yüksek teknik özelliklere ve malzeme yorulmalarına karşı dirençli bir yapıya sahiptir.

Fan bölümünde; çok sessiz çalışan, plastik tanjensiyel fanlar kullanılmıştır.

Elektrik motoru; tek fazlı, 6 hızlı, kapasitörlü, otomatik resetli, dahili termal korumalı, B sınıfı, IP20 korumalıdır.

Batarya; bakır boru ve alüminyum kanatlardan imal edilmiş olup 2 adet 1/2″ BSP dahili ve 1/8” BSP hava atma ve drenaj bağlantılarına sahiptir.

FHW SERİSİ FANCOILLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

fancoil
Fhw Serisi Fan-Coil / ÖLÇÜ TABLOSU ve MONTAJ DETAYI

fancoil

4) YÜKSEK BASINÇLI FANCOIL ÜNİTELERİ (HPO)

fancoilHPO yüksek basınçlı fan-coil üniteleri, küçük kanal sistemlerine bağlanan gizli tavan tipi cihazlardır. HPO serisi fan-coil üniteleri 80 Pa statik basınca kadar çalışabilmektedir. HPO serisi fan-coil üniteleri sıcak ve soğuk su beslemeli olarak 4 farklı boyutta üretilmektedirler.

Talep üzerine HPO serisi fan-coil ünitelerinde; özellikle düşük enerji tüketimine sahip, invertör kontrollü ECM olarak tanımlanan yenilikçi elektronik motorlar kullanılabilmektedir. HP-ECM serisi fan-coil üniteleri 3 farklı boyutta üretilmektedir.

Gövde kısmı yalıtımlı galvaniz çelikten imal edilmiştir.

Fancoil ünitesi fan bölümünde; çift emişli, kanatları alüminyum veya plastik malzemeden imal edilmiş, motora direkt akuple olan fanlar kullanılmıştır. Fanlar özellikle sessiz çalışmayı sağlamak için dinamik ve statik olarak balanslanmıştır.

Elektrik motoru; tek fazlı, 5 hızlı, kapasitörlü, otomatik resetli dahilitermal korumalı, B sınıfı, IP20 korumalıdır.

Batarya bakır boru ve alüminyum kanatlardan imal edilmiştir. Ana batarya ve ilave batarya 2 adet 1/2″ BSP dahili bağlantılara sahiptir. Ana bataryalar 3 veya 4 sıralı, ilave bataryalar ise 1 veya 2 sıralı olarak imal edilmektedir.

HPO SERİSİ FANCOILLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

80Pa Basınca Kadar Çalışabilme

fan-coil

HPO Serisi Fan-Coil Üniteleri / ÖLÇÜ – AĞIRLIK TABLOSU

fan-coil

5) YÜKSEK BASINÇLI FANCOIL ÜNİTELERİ (DFCO)

fan-coilDFCO yüksek basınçlı fan-coil üniteleri kanal sistemlerine bağlanan gizli tavan tipi cihazlardır. DFCO serisi fancoil üniteleri 160 Pa statik basınca kadar çalışabilmektedir. Bu üniteler sıcak ve soğuk su beslemeli olarak 5 farklı boyutta üretilmektedir.

DFCO serisi fancoil üniteleri gövde kısmı; alev geciktirici astarlı, 3 mm kalınlığındaki termoakustik malzemeyle yalıtılmış sıcak galvanizli çelikten imal edilmektedir.

Fan bölümü; galvanizli çelikten imal edilmiş santrifüj fandan ve direkt akuple, tek fazlı, 3 hızlı motordan (230 V/50 Hz) meydana gelmektedir.

Batarya, 3/8” çapında alüminyum kanatlı bakır borulardan imal edilmekte ve galvanizli çelikten yapılmış taşıyıcı kasa üzerine monte edilmektedir. Ana bataryalar 3 veya 4 sıralı; ilave bataryalar ise 1 veya 2 sıralı olarak imal edilmektedir.

DFCO SERİSİ FANCOILLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

160Pa Basınca Kadar Çalışabilme

fan-coil ünitesi

DFCO Serisi Fan-Coil Üniteleri / ÖLÇÜ – AĞIRLIK TABLOSU

fancoil ünitesi

6) KASETLİ TİP DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ FANCOIL ÜNİTELERİ (TL)

fan-coil ünitesiTL kaset tipi fan-coil üniteleri çekici dizaynı ve yüksek kalitedeki parçaları ile her türlü ortama mükemmel uyum sağlamaktadır. Standart 600×600 mm asma tavan modülleri için 4 küçük model dizayn edilmiştir. 800×800 mm ölçülerindeki 3 büyük model ile yüksek kapasiteli fancoil ünitelerde sessiz çalışma ve fiyat/performans oranı açısından en iyi çözümler sağlanmıştır. TL kaset tipi fan-coil üniteleri kurulumda esneklik ve bakım kolaylığı sağlamaktadır.

TL kaset tipi fan-coil ünitelerinde bütün önemli parçalara, asma tavanın hiçbir parçasının sökülmesine gerek kalmadan ünitenin alt tarafından kolaylıkla erişilebilmektedir. Her ünitede taze hava girişi ve 4 yöne hava dağıtımı mevcuttur ve uzaktan hava difüzör bağlantısı yapılabilmektedir. Yoğuşma pompası üniteyle birleştirilmiştir ve kolaylıkla erişilebilmektedir. Farklı elektronik uzaktan kontrol seçenekleri mevcuttur. Mikro işlemcili TCS-DI model kontrol ile oda ve ayar sıcaklığı arasındaki farklılıklara göre otomatik olarak fan hızı ayarlanabilmekte ve 10 üniteye kadar kontrol yapılabilmektedir. Bunun dışında kızılötesi uzaktan kontrol seçeneği de mevcuttur.

TL-ECM serisi kaset tipi yüksek verimli fan-coil üniteleri, invertör kart ile kontrol edilen elektrik motorlu ünitelerdir. Düşük hızda çalışması elektrik tüketimini %75’ e varan oranlarla azaltır. Bütün hızlarda düşük ses seviyesi sağlar.

Hava giriş ve hava difüzörü kısmı; dahili ızgara, hava difüzörü ve beyaz boyalı (RAL9003), sentetik malzemeden yapılmış panjurlardan meydana gelmektedir. İstek üzerine diğer RAL renkleri de mevcuttur.

TL kaset tipi fan-coil üniteleri Gövde kısmı; termal ve akustik polietilen yalıtımlı, yanmaz (DIN 4102 standartlarında B2 sınıfında) galvanizli çelikten imal edilmektedir.

Fan kısmı; bilyalı rulmana sahip sessiz radyal akışlı bir fandan ve 230 V/50 Hz, sınıf 1 yalıtımlı, entegre termal bağlantılı, dış rotorlu bir motordan meydana gelmektedir.

Yoğuşma toplama tavası; polistren köpüklü, yanmaz (DIN 4102 standartlarında B2 sınıfında) yapıdadır.

Hava filtresi; G1 sınıfında (EN 779), kolay sökülebilir, sentetik, yıkanabilir tiptedir.

Yoğuşma (drenaj) pompası; çift adımlı şamandıralı kontaklıdır ve üniteyle birleştirilmiştir. Maksimum basma yüksekliği 650 mm’ dir.

Valf seti; termostatik aktüatörlü, ON-OFF, 2 veya 3 yollu valflerden oluşmaktadır.

TL SERİSİ FANCOILLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

fan-coil

TL Serisi Fan-Coil Üniteleri / ÖLÇÜ – AĞIRLIK TABLOSU

kaset tipi fancoil kaset tipi fancoil

7) KASETLİ TİP TEK YÖNE ÜFLEMELİ FANCOIL ÜNİTELERİ (SEC/OW)

secow fan-coilSEC/OW serisi fan-coil üniteleri asma tavan içindeki kurulumlar için uygundur. Bu üniteler alttan hava emişli olup hava beslemesi tavana paraleldir. Pratik ve fonksiyonel hava giriş ve çıkış ızgaralarına sahiptir. SEC/OW’ nun “coanda” etkisi, oda içerisinde mükemmel hava sirkülasyonu sağlar.

Talep üzerine, İtalya’ da dizayn edilen ve geliştirilen yenilikçi invertör kontrollü ECM diye tanımlanan elektronik motorlar ile büyük enerji tasarrufu sağlanır.

Her ünite; iki borulu sistemler için 1 bataryalı ve opsiyonel olarak elektrik ısıtıcıdan, dört borulu sistemler için 1 veya 2 sıralı bataryadan meydana gelmektedir.

Bu fan-coil ünitelere aksesuar olarak yoğuşma (drenaj) pompası eklenebilmektedir.

SEC/OW serisi fan-coil üniteleri; geleneksel sıcaklık ve hız kontrol sistemlerine ek olarak, otomatik fan hız değiştirme imkanı, birçok ünitenin tek bir kontrol sistemi ve PC’ ye (Maxinet) yüklenen merkezi kontrol sistemi ile her bir ünitenin tek tek kontrol edilmesi imkanlarını sağlamaktadır.

Radyo frekansları ile kablosuz kontrol imkanı sağlayan bu üniteler, kurulum esnekliği ve oda sıcaklığı ayarında maksimum hassasiyet sağlar.

İçyapı; galvanizli çelikten ve izoleli imal edilmektedir.

Giriş ızgaralı difüzör; hava filtresinin bakımı ve kontrolü için açılabilen giriş ızgarasına sahip RAL9003 boyalı metal sactan yapılmaktadır.

Hava filtresi, polipropilen hücreli filtreden meydana gelmektedir.

Fanlar; çift emişli, alüminyum veya plastik kanatlardan oluşmaktadır ve üretim esnasında, sessiz çalışabilmeyi sağlamak için dinamik ve statik olarak dengelenmiştir. Fan motorları; tek fazlı, 6 hızlı, kapasitörlü, otomatik resetli dahili termal korumalı, B sınıfı, IP20 korumalıdır.

Batarya, bakır boru ve alüminyum kanatlardan imal edilmiştir. Ana bataryalar 3 veya 4 sıralı; ilave bataryalar ise 1 veya 2 sıralı olarak imal edilmektedir.

Yoğuşma toplama tavası, “L” şeklinde plastik malzemeden imal edilmektedir.

SEC/OW tek yöne üflemeli kaset tipi fan-coil üniteler, yuvarlak difüzörler ile donatılmış olup hava akışında “coanda” etkisi yaratırlar. Hava akışı istenilen doğrultuya göre ayarlanabilir.

SEC/OW SERİSİ FANCOILLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

secow fan-coil
SEC/OW Serisi Fan-Coil Üniteleri / ÖLÇÜ – AĞIRLIK TABLOSU

secow fancoil


İmas Klima Fan-Coil Üniteleriyle İlgili Detaylı Bilgi için Tıklayınız


8) FANCOIL KONTROL SİSTEMİ:

fancoil termostat

İMS Duvar Tipi Termostat

 • On/Off Kontrol Sistemi
 • Yaz – Kış Modu
 • 3 Kademeli Fan Hız Kontrolü
 • Termostatik Fan Kontrolü

* Tüm fan-coil modellerinde geçerlidir.


fancoil termostat

TMV-S Kabin İçi Termostat

 • On/Off Kontrol Sistemi
 • Yaz – Kış Modu
 • 3 Kademeli Fan Hız Kontrolü
 • Termostatik Fan Kontrolü
 • Düşük sıcaklıkta termostatı kesme özelliği
 • Chiller suyu vanasının ve elektrikli ısıtıcının
  (kışın sıcak suyun kullanılmadığı durumlarda) kontrol imkanı

* Sadece, SEC/F CV fancoil modellerinde kullanılır.


fancoil termostat

MV – 3V Kabin İçi Hız Anahtarı

 • On/Off Kontrol Sistemi
 • Düşük sıcaklıkta termostatı kesme özelliği
 • 3 kademeli fan hız kontrolü

* Sadece, SEC/F CV fancoil modellerinde kullanılır.FANCOIL – NAKLİYE
Cihazlar karton ambalaj içinde nakledilir. Cihazı ambalajından çıkardıktan sonra herhangi bir hasarının olup olmadığını ve cihazın siparişinize uyup uymadığını lütfen kontrol ediniz. Eğer cihazın tanımlama kodu verdiğiniz siparişe uymuyor veya cihazda hasar olması durumunda lütfen üretici firma ile irtibata geçiniz. Cihazı çalıştırmak için hidrolik olarak bir boyler/soğutucuya ve elektriksel olarak bir 230 V tek fazlı güç kaynağına bağlayınız.

FANCOIL – TEMİZLEME, BAKIM VE YEDEK PARÇALAR
Temizleme veya bakım yapmadan önce ünitenin kapatıldığından emin olunuz.
Ünitelerin bakımı sadece, önceden eğitim almış yetkili bakım personeli tarafından yapılmalıdır.
FAN: Bakım gerekli değildir.
ISI EŞANJÖRÜ SARGISI: Olağan bakım gerekli değildir.
FİLTRE: Uygun bir alet kullanarak filtre tutucu bandını açıp filtreyi kılavuzlarından çıkarın. Düzenli olarak bir elektrikli süpürge ile temizleyin veya hafifçe silkeleyin. Temizledikten sonra filtreyi her zaman yerine takın. Temizlenemeyecek hale geldiği zaman değiştirin.

fancoil teknik servis

YEDEK PARÇALAR: Yedek parçaların siparişlerinde cihazın modelini ve parçaların tanımını belirtiniz.

FANCOIL – TEKNİK DESTEK

PROBLEM-1: Motor dönmüyor veya yanlış dönüyor.
ÇÖZÜM:
– Ünitenin açık olduğundan emin olunuz.
– Kablo şemasına bakarak kabloların doğru bağlandığından emin olunuz.
– Ana şalterin, mevsim komutatörünün ve termostatın doğru pozisyonda olup olmadığını kontrol ediniz.

PROBLEM-2: Ünite önceki gibi ısıtmıyor/soğutmuyor.
ÇÖZÜM:
– Filtrenin temiz olduğundan emin olunuz.
– Isı eşanjörünü tahliye ederek hidrolik devresinde hava olmadığından emin olunuz.

PROBLEM-3: Cihaz su sızdırıyor.
ÇÖZÜM:
– Yoğun madde tahliyesi yönünde eğimli olduğundan emin olunuz.
– Yoğun madde tahliyesinin tıkanmamış olduğundan emin olunuz.


İmas Klima Fan-Coil Üniteleriyle İlgili Detaylı Bilgi için Tıklayınız